شعر سنگ قبر حافظ

شعر سنگ قبر حافظ. به الحمدی مرا یاد اورید ای محرمان دل. بی تو هـرگز شمع دل نوری ندارد ، پدرم.

برگزیده ای از زیباترین متن شعر سنگ قبر پدر
برگزیده ای از زیباترین متن شعر سنگ قبر پدر from www.delgarm.com

هرجا که زمن نام ونشانی طلبیدند. خلیل خلق و یزدان ، خفته این جا. شعرهای روی سنگ قبر + زیباترین و سوزناکترین متن شعر و نوشته های روی سنگ قبر و مزار نوشته سنگ قبر و شعر سنگ قبر شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شعر سنگ قبر گوناگون شعر سنگ قبر ۱ آن گنج نهان در دل خانه پدرم هم تاج سرم بود همی بال.

شعر سنگ قبر پدر خادم الحسین.

آن کس که مرا فخر زمان بود پدرم بود. شعر زیبا برای سنگ قبر از شاعران معروف. جهت سنگ قبر و سوگ فرزند.

متن نوشته شده بر روی سنگ قبر بزرگان بهترین مطالب در سه علی سه.

شعر سنگ قبر مادر 26; اوازه همه نامش سند معتبرم بود. شعرهای روی سنگ قبر + زیباترین و سوزناکترین متن شعر و نوشته های روی سنگ قبر و مزار نوشته سنگ قبر و شعر سنگ قبر شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شعر سنگ قبر گوناگون شعر سنگ قبر ۱ آن گنج نهان در دل خانه پدرم هم تاج سرم بود همی بال.

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۲.

خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم. بدین مشتی خاک که تن مرا پوشانده رشک مبر. جوان رفتم زدنیا با هزاران ارزو بر دل.

کنارت به ناز و به آسایشم.

اشعار مناسب برای سنگ قبر از شاعران مشهور ایرانی. من کوروشم که برای پارسی ها این دولت وسیع را بنا نهادم. داغ توام نمی رود از دل به در پدر.

شعری در مورد پدر و مادر از مولانا.

وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم. گذر اید اگر برخاک من از زاه غم خواری. بی آه سرد دل به مقامی نمی رسد

Leave a Comment