شعر زیبا برای سنگ قبر

شعر زیبا برای سنگ قبر. دلتنگ تر از هر شب و هر روز شدم من. شعر یا متن سنگ قبر و یا سنگ مزار عنوان هایی هستند از تفسیر شرح حال و واقیعت جهان هستی که گاه به عنوان خواننده داغی که بر دل نشته را بیان میکند و گاه درس و پندی که در مفهوم زندگی نهفته.

شعر زیبا برای سنگ قبر مادر Shaer Blog
شعر زیبا برای سنگ قبر مادر Shaer Blog from shaear-hd.blogspot.com

Web جمله زیبا برای سنگ قبر. شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲. Web اشعار زیبا برای سنگ قبر.

رفتی، ولی زِ دل نرود یادگار تو.

هر فردی مادرش را از دست بدهد تنها دلخوشی اش سنگ قبری می شود که هر پنج شنبه سر مزارش می. من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلا. Web متن زیبا برای سنگ قبر پدر با مضامین غمگین.

بهر تو همسر ندارد صبر در این انتظار.

پشت فرزندان از این ماتم شکستن زود بود. اوازه همه نامش سند معتبرم بود. Web شعر سنگ قبر مخصوص پدر، شعر سنگ قبر مخصوص مادر، شعر سنگ قبر برای جوان و شعر سنگ قبر برای فرزند، بین شعر های انتخاب کنید و یا برای مشاوره با بهشت یار تماس بگیرید.

محبوب همه یار همه تاج سرم بود.

گفتم چو غنچه خنده زنم، در دیارِ تو. ای خاک تیره مادر ما را عزیزدار این نور چشم ماست که در برگرفته. Web اشعار زیبا برای سنگ قبر.

بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم.

وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم. Web شعر برای سنگ قبر شهید از میرزاده عشقی. بی تو به سر نمی شود.

می­گوید که ای مردم بدانید در.

داغ تو دارد این دلم. هرجا که زمن نام ونشانی طلبیدند. سفر جان را از خاک به افلاک ببین.

Leave a Comment